Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

N
Trường An August 13th, 2019

Nghi vấn đền Nhị tần đốt nến xuyên ngày đêm...

Định lệ cung cấp nến sáp, dầu, chiếu cho các đền thờ năm 1832:

Đền thờ hai bà cung tần Hồ, Phạm: sáp 39 cân, 13 lạng, 5 đồng cân; dầu 156 cân, 6 lạng; trừ cấp thành tiền 25 quan, 2 tiền; chiếu 24 đôi.

So với các đền khác:

Đền Triển Thân: sáp 14 cân, 14 lạng; dầu 156 cân, 3 lạng; trừ cấp thành tiền 23 quan, 8 tiền; chiếu 22 đôi.
Đền Quy Quốc công: sáp 13 cân, 13 lạng; dầu 77 cân, 14 lạng; trừ cấp thành tiền 11 quan, 8 tiền, 40 đồng, chiếu 5 đôi.
Đền Hoa Quốc công: sáp 16 cân, 4 lạng; dầu 80 cân 1 lạng; trừ cấp thành tiền 12 quan, 2 tiền; chiếu 10 đôi.
Lăng tẩm Nhị vương: sáp 11 cân, 3 lạng; dầu 156 cân 3 lạng; trừ cấp thành tiền 23 quan, 8 tiền; chiếu 24 đôi.
Lăng tẩm Anh Duệ: sáp 15 cân, 4 lạng, 5 đồng cân; dầu 155 cân, 12 lạng, trừ cấp thành tiền 23 quan, 7 tiền, 20 đồng; chiếu 8 đôi.
Miếu Trung hưng công thần: sáp 14 cân 6 lạng; dầu 274 cân, 1 lạng 5 đồng cân; trừ cấp thành tiền 41 quan, 7 tiền, 40 đồng; chiếu 42 đôi.

Cái miếu Trung hưng công thần thờ cả trăm ông, tiền đốt đèn ở các án thờ nhiều thì có thể hiểu, nhưng tất cả các miếu đền khác sáp nến chỉ có 11-15 cân, cái đền Nhị tần làm cái chi mà số sáp nến nhiều gần gấp 4 lần người ta thía? Dầu chỉ là thắp đèn trong nhà, còn nến thì thắp đèn lồng bên ngoài.

Bảo đảm mỗi đêm cái đền này sáng nhất chợ. =))

Mị rứt nghi ngờ đoạn bán-thảm "Cửu bí kim điền chi thái", ông chỉ thiếu điều bắc loa khoe với cả thiên hà thôi chứ che giấu cái gì? Cho nên Thiệu Trị lên ngôi xong vỗ ngực nói "cha ta là thái tử nối ngôi, ta đây con trưởng nối ngôi, chả thèm làm trò nhường nhịn giả vờ chi hết", cả đám con trai chả thằng nào nói gì mà cả đống quan lại cũng không ai ỏ e, dư luận trong vùng êm ru bà rù, không hề có mấy truyền thuyết lao xao kiểu Tự Đức sau này. Trong khi Minh Mạng truyền ngôi chỉ là truyền miệng thôi chứ không có chiếu đâu.

Đến Thái hậu còn thế lày: “Nhân hoàng hậu là người đức tốt đáng khen, hiếu thuận, hiền trinh, vốn được Thánh tổ Nhân hoàng đế kính yêu. Nay gần đến ngày rước lên phối hưởng, già này sẽ thân đến tế một tuần”. Ngày Quý Tỵ, rước thần chủ Nhân hoàng hậu lên phối hưởng ở điện Hiếu Tư. Trước ngày ấy, Thái hoàng Thái hậu thân đến điện Vĩnh Tư tế một tuần.

Mỗi đêm đốt đèn sáng nhất chợ rồi than "phải che giấu ánh sáng"...Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.