Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Tài liệu tham khảo
Author: Trường An

Liệt kê không theo thứ tự. Và thật lòng, mềnh không có trí nhớ của cá voi để nhớ hết mọi sự, thứ mềnh hay quên nhất là... tên sách và tên tác giả. Đây là những sách mà mềnh còn với được trong máy hay xung quanh, còn những thứ đã đọc rồi nhưng không nhớ hay để lâu quá nên thất lạc thì xin lỗi tác giả, bao giờ nhớ thì mềnh bổ sung. Ờ, cũng hầu như không kể đến những bài viết đơn viết lẻ của hội thảo hay báo chí, tạp chí, website nào - vì làm seo mà mềnh nhớ được.


1. Lịch sử nội chiến ở Việt Nam 1771-1802 của Tạ Chí Đại Trường.

2. Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Gia văn phái.

3. Quốc triều chính biên toát yếu của Quốc sử quán triều Nguyễn.

4. Đại Nam thực lục chính biên của Quốc sử quán triều Nguyễn.

5. Đại Nam chính biên liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn.

6. Nguyễn Phước tộc thế phả của họ Nguyễn Phúc.

7. Tây Sơn thuật lược - Khuyết danh.

8. Đại Nam Việt Quốc Triều Sử Ký (1879) - Khuyết danh.

9. Nhà Tây Sơn của Quách Tấn, Quách Giao.

10. Bão kiến hay bão tất của Nguyễn Duy Chính.

11. Từ tượng binh đến voi giày ngựa xé của Nguyễn Duy Chính.

12. Sự chuyển giao kỹ thuật quân sự phương Tây cho Việt Nam hồi cuối thế kỷ mười tám và đầu thế kỷ mười chín: Trường hợp nhà Nguyễn của Đại học Quốc gia Singapore - Journal of Southeast Asian Studies, 34 (3), các trang 519-534 October 2003, @2003 The National University of Singapore. Ngô Bắc dịch.

13. Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung của Nguyễn Đắc Xuân.

14. Chín đời chúa, mười ba đời vua Nguyễn của Nguyễn Đắc Xuân.

15. Một trăm câu hỏi giải đáp về Sài Gòn trước năm 1802 của Cao Tự Thanh.

16. Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài của Alexandre De Rhodes.

17. Lịch sử khẩn hoang miền Nam của Sơn Nam.

18. Các ảnh hưởng của khởi nghĩa Tây Sơn trên sự phát triển của hải tặc Trung Hoa của Dian H Murray, Pirates of The South China Coast, 1790-1810, Chapter 3: The Effects of The Vietnam Rebellion, Stanford, CA.: Stanford University Press, 1987, các trang 33-56, Ngô Bắc dịch.

19. Hải tặc Trung Hoa của Dian H Murray, PIRATES – Terror on the High Seas from the Caribbean to the South China Sea, Chapter Ten: Chinese Pirates, consulting editor: David Cordingly; Atlanta: Turner Publishing, Inc, 1996, Ngô Bắc dịch.

20. Ấn chương Việt Nam từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX của Nguyễn Công Việt.

21. Sử Việt đọc vài quyển của Tạ Chí Đại Trường.

22. Khâm định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn.

23. Sài Gòn xưa của Vương Hồng Sển.

24. A voyage to Conchinchina của J. Barrow.

25. Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn.

26. Công cuộc truyền giáo miền Trung và Bắc Việt của Giáo hội VN.

27. Xứ Đàng Trong năm 1621 của Cristophoro Borri.

28. Huế - Triều Nguyễn - Một cái nhìn Trần Đức Anh Sơn.

29. Đại Việt sử ký toàn thư của Lê Văn Hưu.

30. Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức.

31. An Nam cung dịch kỷ sự của Chu Thuấn Thủy.

32. Triều đại Quang Trung dưới mắt các nhà truyền giáo - tài liệu tổng hợp.

33. Nam triều công nghiệp khai quốc diễn chí của Nguyễn Khoa Chiêm.

34. Mười ngày ở Huế của Phạm Quỳnh.

35. Bảy ngày trong vùng Đồng Tháp Mười của Nguyễn Hiến Lê.

36. Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo.

37. An Nam chí lược của Lê Tắc.

38. Chân Lạp phong thổ ký của Châu Đạt Quan.

39. Sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê.

40. Nguyen Cochinchina của Li Tana.

41. Đi về miền Tây Nam Kỳ của Thomas Engelbert.

42. Dutch East India Company merchants at the court of Ayutthaya của Bhawan Ruangsilp.

43. Secondary cities and urban networking in the Indian Ocean Realm, c. 1400-1800 của Kenneth R. Hall.

44. Người Hoa tại Việt Nam của Nguyễn Văn Huy.

45. How to Pol Pot came to power của Ben Kiernan.

46. Cambodia: report from a stricken land của Henry Kamm.

47. Thailand and the Southeast Asian networks of the Vietnamese revolution, 1885 của Christopher E. Goscha.

48. Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa của Huỳnh Ngọc Đảng.

49. “Nguồn” trong kinh tế hàng hóa ở Đàng Trong của Andrew Hardy.

50. Nho giáo ở Gia Định của Cao Tự Thanh.

51. Napoleon - Một cuộc đời của E.Tac.Le.

52. Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn.

53. Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ - Nguyễn Án.

54. Lê quý kỷ sự của Nguyễn Thu.

55. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ của Nội các triều Nguyễn.

56. Quốc triều chính biên toát yếu của Phan Huy Chú.

57. Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ.

58. Dư địa chí - Ức Trai di tập của Nguyễn Trãi.

59. Có 500 năm như thế của Hồ Trung Tú.

60. Việt sử địa dư của Phan Đình Phùng.

61. Journal of an embassy from the governor-general of India to the... của John Crawfurd

62. The junk trade from Southeast Asia: translations from the Tôsen fusetsu-gaki của Yoneo Ishii.

63. Southeast Asia in the early modern era: trade, power, and belief của Anthony Reid.

64. The Asiatic Journal and monthly register for British India and its dependencies

65. Hoàng Việt địa dư chí của Quốc sử quán triều Nguyễn.

66. Dutch and french evidence concerning court conflicts at the end of king phetracha is reign, c. 1699-1703 của Dhiravat na Pombejra.

67. Ấu viên tất độc của Trần Phong Sắc.

68. Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ.

69. Đồng Khánh địa dư chí của Quốc sử quán triều Nguyễn.

70. China, Vietnam, Korea, and the Hazards of World History của Alexander Woodside.

71. Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam của Nguyễn Văn Huy.

72. Bản sắc văn hoá dân tộc qua sắc thái Huế của Trần Quốc Vượng.

73. A Short History of Cambodia của John Tully.

74. Constantine Phaulkon and Somdet Phra Narai: Dinamics of court politics in 17th century Siam của Walter J. Strach III.

75. Một Vai Trò Hợp Lý Của Biển Đối Với Lịch Sử Việt Nam? Xã Hội Duyên Hải Trong Thế Giới Mậu Dịch Của Hội An, thời khoảng 1550-1830 của Charles Wheeler.

76. Suy Nghĩ Lại Về Biển Trong Lịch Sử Việt Nam: Xã Hội Duyên Hải Trong Sự Thống Hợp Của Thuận-Quảng, Trong Các Thế Kỷ 17 – 18 của Charles Wheeler.

77. Một cách nhìn từ biển bối cảnh vùng duyên hải miền Bắc và Trung Việt Nam của Li Tana.

78. Reconceptualizing Southern Vietnamese History from the 15th to 18th Centuries: Competition along the Coasts from Guangdong to Cambodia của Brian A. Zottoli

79. Canton, Cancao, and Cochinchina: New Data and New Light on Eighteenth-Century Canton and the Nanyang của Li Tana.

80. Văn hóa cổ Chămpa của Ngô Văn Doanh.

81. Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định.

82. Hội An - Di sản thế giới của Nguyễn Phước Tương.

83. European Trade on the Far East and the Mercantile Relationship with Vietnam from the 16th to 19th Century của Nguyễn Thị Hà Thanh.

84. Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn.

85. Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn.

86. Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính.

87. Luật tục Chămpa và luật tục Raglai của Phan Đăng Nhật.

88. History of Tonquin của French of Richard.

89. Narrative of a voyage to Cochinchina của Chapman Charles.

90. Quốc sử di biên của Phan Thúc Trực.

91. Thối thực ký văn của Trương Quốc Dụng.

92. Embassy to the eastern courts Cochinchina, Siam and Muscat in the U.S Sloop of war Peacock 1832-33-34 của Edmund Roberts.

93. Journal of an embassy from the governor-general of India to the courts of Siam and Cochinchina của John Crawfurd.

94. A description of the kingdom of Tonqueen của Samuel Baron.

95. Trịnh thị ngọc phả.

96. Voyage from French to Cochinchina in the ship Henry của Captain Rey of Bourdeaux.

97. Lê triều phả ký của Lê Hiển Tông.

98. Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ.

99. Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú.

100. Hoàng Việt địa dư chí của Quốc sử quán triều Nguyễn.

...

Và tài liệu văn thơ, tôn giáo, văn hóa, địa lý, vũ khí, khoa học...

One Response
buivansan

cảm ơn tác giả
mong tác giả luôn mạnh khoẻ và sáng tác được nhiều chuyện

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.