Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NNN
Trường An August 6th, 2019

"Nhưng trẫm thường nghe ngày xưa, vua nước Hồng Mao ở phương Tây không có con trai, chỉ sinh được người con gái, gả cho vua nước Pha-nha, nguyên tục ở phương ây, dù tôn quý làm vua một nước cũng chỉ lấy một vợ, không có vợ lẽ, người con gái ấy đã về nước Pha-nha, về sau vua nước Hồng Mao chết, người trong nước nói: “Vua ta chỉ có một con gái, tức là con trai, nên làm vua trong nước, bèn yêu cầu với nước Pha-nha đón về lập làm vua”. Lâu rồi vua nước Pha-nha ở một mình không thích, bèn bỏ nước ấy đi sang nước Hồng Mao, người vợ nhân trao cho làm chức quan to cùng ở với nhau. Vợ lại nói dỗi dỗ chồng đem hết đồ bản, quan lại, tài vật nước Pha-nha phụ thuộc về nước Hồng Mao, người chồng cũng nghe, người trong nước cũng đều thuận theo, đều làm tôi tớ nước Hồng Mao, cung dâng cống phú. Khi vua nước Pha-nha đã chết, người vợ vẫn còn, người nước Pha-nha cũng cam làm thần dân, không ai làm phản. Đến khi vợ vua nước Pha-nha chết, nước Hồng Mao không khống chế được nữa, lại làm nước láng giềng hoà hảo như xưa. Kể thì người ở phương Tây xem đến chế tạo đồ vật, phần nhiều có ý khéo, ngỡ là bậc đại trí, sao xử đoán việc lớn lại mờ mịt không biết phải trái, chẳng những ông vua nước ấy đắm mê về vợ, cả nước cũng không biết nên chăng chút nào, đem nhau làm con tin với nước láng giềng, sao mà ngu thế?"

"Vua ra ngự phiên chầu, bảo thị thần rằng : “Minh Thái tổ là người nghiêm minh, nhưng hay giết người. Mã hậu bị bệnh chết, thương xót không nguôi, giết hết cả y sinh, tới hôm chôn cất, gặp trời mưa sấm chớp không chôn được. Bèn vời cao tăng đến tụng kinh cầu tạnh, có ý định ngầm giết nhà sư ấy. Sư đọc bài kệ rằng:
                   
Vũ thấp thiên thuỳ lệ,                    
Lôi minh địa cử ai.                    
Thập phương chư Bồ tát,                    
Tương tống Mã như lai."

Lần đầu đọc hông cảm thấy gì lạ, nhưng lần sau đọc thì... chả lẽ Tây Tàu Ta gì cũng toàn chuyện ông vua "dại vợ"? Aka những chiện ngâu ngâu điên điên kiểu này là bác Mạng nhanh như chảo chớp tha lôi về tẩy não quần thần. Aka bác có xu hướng tìm với nhớ toàn zua dại vợ, kể vanh vách như chiện nhà hàng xóm.

(Chả lẽ ước mơ thầm kín của bác là làm hôn quân bán luôn thiên hạ vì zợ? Cái chiện vua Pháp kia hông thấy chởi vua câu nào mà chởi dân ngâu thoai.)

Cuối thời bác Mạng có 1 cái luật rứt buồn cười là... trai gái quý xờ tộc hông được lấy nhau. Con cái của các hoàng tử hoàng thân không được phép kết hôn với con quan tam tứ phẩm trở lên. (Bản dịch Đại Nam điển sự lệ bảo ngay cả hoàng tử cũng không được lấy con gái quan lớn - nhưng cái này phải coi lại bản gốc không biết sao). Nếu có cưới nhau thì trai vĩnh viễn không được xét làm quan. "Ai kết thông gia với công phủ thì vĩnh viễn không cho vào lệ truyền bổ". Hèn gì Thiệu Trị bảo cưới HTH cho MM là "gây nền phong hóa" - aka thứ gì hông có thì ta tự xây, tẩy não người ta rằng thì mà là nhà ta méo dựa vào quyền lực, "phải coi trọng danh khí". Muốn cưới chớ gì, tự bỏ hết danh vị đi. Luật này chính là tiền thân của cái luật thời Thiệu Trị là lập con thì đá sạch họ ngoại về vườn.

Cái luật này đến thời Tự Đức thì ông Vũ Xuân Cẩn cha hoàng hậu lúc hấp hối còn xin bỏ đi. Dưng nghĩ ra thì giữ lại có khi còn tránh được 1 loạt vụ kiểu Thể Cúc.

Vả lại, Hồ Văn Lưu được ghi là Ân kỵ úy tập ấm, đáng lẽ nằm trong hàm Tòng lục phẩm, nhưng sau lại thấy làm Cai đội quân Vũ lâm hàm Tòng tứ phẩm, sau đổi lại hàm tước cho Hồ Văn Thập thì cũng là Thành thủ úy, Tòng tứ phẩm. Khoảng giữa thời gian này chả thấy ghi chép gì, chả biết cho thụ phong tập ấm lúc nào để từ lục phẩm bay cái vèo lên tứ phẩm.

Trong khi con cháu các ông khác lúc thụ phong đều có ghi, Ân kỵ úy cũng có mấy người, chỉ có họ Hồ là im ỉm. Chắc sử quan cũng thấy hơi "kỳ kỳ" nên thà hông ghi thời gian còn hơn... ghi xong cả thiên hạ biết zua thiên vị.Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.