Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Rainy season
Thursday, January 21, 2010 Author: Trường An


Đây là doujinshi được vẽ dựa vào fanfic Rainy season của bạn as.

(Bạn đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải).Rainy season


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
In the darkness
Thursday, January 21, 2010 Author: Trường An

Đây là doujinshi được vẽ dựa vào fanfic In the drakness (hổng phải của bạn as), nhưng bạn as xin được đưa lên đây để tích trữ.

Warning: 15+ Sexual content.

(Bạn đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái).
In the darkness


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Four seasons
Wednesday, January 20, 2010 Author: Trường An

Photobucket

Đây là một doujinshi "tổng hợp" nhiều fic: Four seasons in the sky, Dream of death, The way to happiness.
Bạn as ngại tìm lại bản tiếng Việt qúa nên đọc đỡ tiếng Anh vậy. :D
1. Spring

(Bạn đọc từ dưới lên trên, từ phải sang trái).


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Các fanfic khác
Tuesday, November 28, 2006 Author: Trường An

Fanart của các fanfic khác. :)
Crystal rain’s fanart
Tuesday, November 28, 2006 Author: Trường An

Fanart của Crystal Rain :)

Jade-chan
RyonenMoon’s fanart
Tuesday, November 28, 2006 Author: Trường An

Fanarts của Trăng soi đáy nước. :D Cám ơn tất cả những bạn đã vẽ. *hun hun*

Jade :)
Ryonen :)Copyright © Trường An. All rights reserved.
www.000webhost.com