Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

GC 4
Trường An July 5th, 2019

Đây là phản ứng của người mẹ có đứa con hiếu-thảo tự soạn nhạc viết lời chúc thọ:

"Trước sai bộ Lễ soạn khúc nhạc Thánh thọ tiết (10 chương), sai nhạc sinh diễn tập. Ngày hôm ấy vâng mệnh Thái hậu truyền thôi. Bộ thần lại tâu rằng 'Ngày khánh tiết hát mừng là lòng thành kính của tôi con, xin từ sau chiếu lệ hiến múa'. Vua cho rằng phải."

Muốn đàn muốn múa gì thì tùy, miễn đừng có háttttttt. =)) Cho nên mấy khúc hát kia chỉ thò mặt ra với đời vào lễ kiểu lục tuần, thất tuần.

Thiệt tò mò phản ứng của Thái hậu lúc ông bố được đứa-cháu-hiếu-thảo tặng tước Hà Hoa quận công, sau là Hoa quốc công. Trong khi sau này Thái hậu tỉ tê với Thiệu Trị "Cha cháu vốn yêu thương chú ý đặc biệt đến cháu, khác hẳn với những người con khác, bà nội biết rõ từ lâu".

Chắc nghe nhạc sinh diễn tập xong Thái hậu trong lòng gào thét 'ta chịu hết nổi rồi nha con'. Mẹ thì muốn xây dựng hình ảnh bình dân hòa ái yêu lao động gần gũi thân thiện, ông con thì lơ lửng trên mây nghĩa-đen với toàn mây nắng hào quang nhà trời. Đến bộ Lễ còn biết ý cho múa thôi đừng hát nữa.

---

Đọc và lật bản đồ 1 lúc thì mị đã biết vị trí cung Khôn Thái được ghi nhận bây giờ sai sai ở đâu. Khâm điển sự lệ viết đầu đời Tự Đức bảo ở gần Duyệt Thị đường có 2 sở nhà là Dưỡng Chính điện và cung Khôn Đức, sau đổi thành Khôn Thái. Như vậy cung Khôn Đức không lớn lắm và nằm gần Dưỡng Tâm điện. Còn vị trí điện Khôn Thái trong bản đồ bây giờ là điện Cao Minh Trung Chính, tức điện Khôn Nguyên cũ.

Thực lục cho biết cung Khôn Đức được xây dựng trước, ngay đầu đời Gia Long, sau đó mới xây điện Khôn Nguyên làm chỗ triều kiến cho hoàng hậu. Đến năm Minh Mạng thứ 14 sau khi chuyển điện Thái Hòa thì ra lệnh chia nửa cung thành, phần trước điện Trung Hòa trở đi gọi là cung Càn Thành, phần sau gọi là cung Khôn Thái, tất cả nhà cửa trong phần chia lệ thuộc vào đây. Như vậy cung Khôn Thái chỉ là cái tên tượng trưng, còn điện trong bản đồ năm 1909 vẫn gọi là điện Khôn Thái, không phải cung - được đổi từ bao giờ không rõ. Còn cung Khôn Đức nơi ở của hoàng hậu nằm gần Dưỡng Tâm điện, có được đổi thành tên Khôn Thái hay không thì không rõ, nhưng lễ sắc phong phi tần năm 1836 vẫn bảo là đến cung Khôn Đức làm lễ.Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.