Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
Ly hôn
Trong công cuộc ngồi hóng chiện, nghe kể về 1 phin như này "Nữ chính ngẩn ngơ nghe ông Tây […]
Màu nhuộm
Kỹ thuật pha chế màu đã có từ Ai Cập cổ đại, phát triển từ Lưỡng Hà đến Ấn Độ […]
YCĐ
Bệnh yêu cái đẹp phát tác quá nặng, làm xao bây giờ....... TT^TT Ai đời xem phin chỉ vì... đẹp […]
Kết quả
Tại sao hợp pháp hóa mại dâm không khiến gái mại dâm an toàn, mà ngược lại còn gây nguy […]
Thi cử
Mấy hôm nay tự nhiên có nhiều người tìm đến bài "Con trai Lê Quý Đôn" quá, ờ thì mình […]
Có gì để nói
Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter