Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

缘来是注定
Trường AnNovember 13th, 2013

Vọng viễn phương phương thảo dĩ băng
Băng phong ân oán phong sương phiêu mãn lộ kính
Lộ lãnh thanh dã hứa thính mệnh
Cô đan nhất cá thiên không chích hữu vãn tinh
Bi duyến lai thị chú định
Ai hối đương sơ dụng tình
Vi hà vãng nhật đắc ý vong hình
Kết cục thực nan thuyết thanh

望远方 芳草已冰
冰封恩怨风霜飘满路径
路冷清 也许听命
孤单一个天空只有晚星
悲 缘来是注定
哀 悔当初用情
为何往日得意忘形
结局实难说清

(Cuối cùng cũng hiểu tại xao lại thích ảnh, vì "sơn hào hải vị không gì bằng mứt đào hồ lô" của ảnh đó. >__<) (PS2: Lang thang đi đọc bình luận của TQ, "Da Luật Hạo Nam cho người biết thế nào là ngọc thụ lâm phong, thế nào là mặt như quan ngọc, hơn hẳn Phan An". =)) Đùa chớ chỉ diễn viên HK thời kỳ trước mới có phong thái "tài tử Giang Đông" đó nhóe, diễn viên bây giờ có đắp lên một đống vải, lia đủ góc cũng không có. Ờ mà nói chung là diễn viên TQ đại lục không có đâu, ngay cả Hồng lâu mộng, Tam quốc, Tây du ký cũng hông có đâu. Ờ mà anh Chung cũng là người HK mờ. Ờ nói chung là người phương Nam thì méo tròn gì cũng khác đó. '__')
Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.