Solitude

.Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...

1945-1965
Trường An June 20th, 2013

Thôi, đã sẵn một series rồi thì đào mộ khai quật lại nốt. Cái nguyên-nhân-trực-tiếp khiến lịch sử được viết như bây giờ:

Bảo Đại 1 - 2 - 3 - 4 - 5


Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử:

- Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, ngày 11 tháng 3 năm 1945, Bảo Đại ra đạo dụ "Tuyên cáo Việt Nam độc lập", tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam.

- Ngày 7 tháng 4 năm 1945, Bảo Đại ký đạo dụ số 5 chuẩn y thành phần nội các Trần Trọng Kim và ngày 12 tháng 5 giải thể Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tháng 6 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam.

- Tháng 8-9-1945, Việt Minh nhân lúc Nhật đầu hàng Đồng minh, phát động cướp chính quyền trên toàn quốc. Ở miền Nam, cuộc "cướp chính quyền" này đã gây ra xô xát với những tổ chức chống Pháp trước đó như Hòa Hảo. Năm 1946, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập với thành phần đến từ nhiều tổ chức khác. Từ giữa năm 1946, Việt Minh bắt đầu mở cuộc thanh trừng các phe phái trong Quốc hội của VN Dân chủ Cộng hòa. Đồng thời, từ sau tháng 8-1945, những thành viên quan trọng của "chế độ cũ" lần lượt bị xử tử bí mật như Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi, Nguyễn Bá Trác... Những thành viên trong Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội cũng lần lượt chia rẽ như Khái Hưng, Hoàng Đạo, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần... tách ra thành lập các tổ chức mới.

Điều này đã dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nước VN. Bảo Đại vì một lý do nào đó (như ông nói là bị Việt Minh vứt bỏ ở TQ) đã rời khỏi VN. Những thành viên không đồng tình, thành phần quan lại cũ dù mang tư tưởng chống Pháp nhưng từ chối bắt tay với Việt Minh, tố cáo Việt Minh âm mưu tiến hành "Đảng trị", trừ khử các tổ chức khác để độc quyền chính trị. Những người này, đơn cử như Ngô Đình Diệm, đi ra nước ngoài và tìm cách chống Pháp khác. Ngô Đình Diệm liên hệ với Mỹ - Lúc này, Mỹ đồng tình ủng hộ cho VN độc lập, chỉ cần không có mặt cộng sản. Với mục tiêu hạn chế sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản xuống châu Á, Mỹ ủng hộ cho những chính quyền châu Á giành độc lập để chống lại các tổ chức cộng sản - như chính quyền Tưởng Giới Thạch ở TQ, chính quyền chống cộng ở Indonesia, Phillipine, Nam Hàn...

Cuối năm 1946, Pháp tấn công trở lại Nam Kỳ. Lúc này, bị đánh bật khỏi miền Đông Nam Bộ, giáo phái Cao Đài lui giữ Tây Ninh và bắt đầu mâu thuẫn với Việt Minh. Một nhánh khác của quân đội Bình Xuyên cũng tự tách ra, từ chối hợp tác cùng Việt Minh sau vụ việc Việt Minh ám sát giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ. Như vậy, hầu hết các tổ chức vũ trang chống Pháp của Nam Bộ đã quay lưng với Việt Minh.

- Năm 1947, Việt Minh bị đẩy lùi về miền núi phía Bắc. Trong những năm đó, sau Chiến tranh thế giới lần 2, các nước châu Âu bắt đầu trao trả độc lập lại cho thuộc địa. Người Pháp và người Mỹ liên hệ với Việt Minh về một giải pháp thành lập chính phủ mới, với điều kiện không chấp nhận sự có mặt của Đảng Cộng Sản. Việt Minh từ chối đề nghị này.

Người Pháp liền tìm gặp Bảo Đại để bàn việc thành lập một quốc gia mới. Tháng 1 năm 1949, Bản tuyên ngôn Việt-Pháp được công bố, theo đó nước Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất của Việt Nam.

Ngày 8-3-1949, Hiệp định Élysée được ký kết - Pháp chính thức trả lại Nam Kỳ cùng quyền hành chính trị, kinh tế, ngoại giao... cho chính phủ lâm thời Bảo Đại.

Bảo Đại về nước, tập hợp các tổ chức chống Pháp khác như Cao Đài, Hoà Hảo, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội, Đại Việt Quốc dân đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng liên kết thành lập Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên hiệp. Ngày 4-6-1949, Bảo Đại tuyên bố nắm quyền cho đến khi có cuộc tổng tuyển cử mới để thành lập chính quyền. Bằng những cuộc đàm phán liên tục, chính quyền Bảo Đại lần lượt lấy lại từ tay người Pháp quyền hành kinh tế chính trị và quân sự. Nhưng những cuộc cải cách ở miền Nam không đem lại kết quả cũng như sự ủng hộ vì dân chúng chống đối chính quyền "thuộc Pháp".

Năm 1949, Đảng Cộng sản giành chiến thắng ở TQ, bắt đầu viện trợ cho Việt Minh chống Pháp. Người Pháp dần dà kiệt lực sau những thất bại liên tục ở miền núi phía Bắc, đến năm 1953, phải ký Hiệp định Hiệp định Genève để rút khỏi Đông Dương, giao trả VN về cho người Việt. Theo hiệp định, 2 chính phủ lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, có thời hạn 2 năm để tổ chức tổng tuyển cử thống nhất VN.

Nhưng mâu thuẫn trước đó mà Đảng Cộng sản VN gây ra đã quá sâu sắc, đặc biệt là cuộc cải cách ruộng đất năm 1953-1954. Nghe tin Việt Minh sắp trở về Hà Nội, được chính quyền miền Nam kêu gọi, cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử xảy ra ở miền Bắc khi 1 triệu người bỏ vào Nam.

Đồng thời, những thành viên trong chính phủ Nam Kỳ vốn đã mang mối bất đồng sâu sắc, từ chối bắt tay với Việt Minh. Ngô Đình Diệm được sự hậu thuẫn của Mỹ trở thành Thủ tướng chính phủ, và khi Bảo Đại bất đồng với Ngô Đình Diệm về đường lối xử trí, Ngô Đình Diệm tổ chức cuộc phế truất chức Quốc trưởng của Bảo Đại, bản thân trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Từ đó, Bảo Đại phải lưu vong ở Pháp.

Với lập trường chống cộng mạnh mẽ, Ngô Đình Diệm được sự hậu thuẫn lớn của Mỹ để giành lại sự kiểm soát ở miền Nam. VN Cộng hòa từ chối tổng tuyển cử, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng bắt đầu những cuộc cải cách, trừ khử lực lượng cộng sản ở miền Nam, đàn áp tôn giáo, tiêu diệt các lực lượng đối lập...

Trong lúc đó, để củng cố sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản, Liên Xô cùng Trung Quốc bắt đầu những cuộc chi viện lớn cho miền Bắc. Quân đội Bắc VN được trang bị vũ khí hiện đại nhất từ LX và TQ.

Năm 1960, miền Bắc tuyên bố "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội", thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, bắt đầu những cuộc tấn công đánh phá trong vùng đất dưới vĩ tuyến 17. Để đối phó, Mỹ chi viện cho chính phủ miền Nam ngày càng nhiều, "Áp dụng mọi biện pháp cần thiết, đẩy lùi bất cứ một cuộc tiến công vũ trang nào chống lại lực lượng Hoa Kỳ và sẵn sàng tiến hành mọi bước cần thiết, kể cả dùng lực lượng vũ trang để giúp đỡ bất kì một nước đồng minh nào cần đến sự giúp đỡ để bảo vệ nền tự do của mình” - Lyndon B. Johnson.

Tháng 8-1964, sau Sự kiện vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu chiến dịch ném bom miền Bắc, chiến tranh chính thức bắt đầu.    Riêng về phần tôi, lòng yêu quê hương Việt Nam không cho phép tôi để ngỏ cửa cho một cuộc tranh chấp nội bộ nào. Điều mà tôi mong muốn là tất cả các con dân Việt Nam ý thức được rằng họ là một quốc gia và ý thức ấy sẽ thức đẩy họ dựng lên một nước Việt Nam xứng đáng là quốc gia. Tôi tưởng rằng tôi sẽ làm tròn bổn phận của một công dân Việt Nam khi nào mà tôi làm cho những người nông dân Lạng Sơn, Huế, Cà Mau ý thức được tình huynh đệ của họ. Nghĩa hợp quần ấy được thực hiện dưới bất cứ chế độ nào: cộng sản, xã hội chủ nghĩa, bảo hoàng hay quân chủ, điều đó không quan trọng, điều quan trọng là phải cứu dân tộc Việt Nam khỏi cái họa phân chia. - Hoàng đế Duy Tân


Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.