Solitude

.Nhu nhược ư thủy, thủy chi thắng cương More...

LS
Thursday, May 7, 2009 Author: Trường An

Trong lúc lang thang đi tìm tài liệu về Đông Sơn, tìm được truyện "Đỗ Nương nương báo oán" của Hồ Biểu Chánh. ^^

Nói thiệt là mình không thích đọc văn Hồ Biểu Chánh, cả văn miền Nam hồi xưa nói chung. Giọng văn rất ư là... Dưng mờ, mình rút ra được kinh nghiệm là muốn tìm hiểu về "ký ức dân gian" thì cứ lục kho tàng văn học cổ ra là không ít thì nhiều cũng vớ được kha khá.

Hồi trước tìm được "Tiêu Sơn tráng sĩ" viết về đội quân chống Tây Sơn ở Bắc Ninh.

Giờ lôi ra được "Đỗ nương nương báo oán" viết về Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhơn. Giọng văn thì vẫn không mê được =-= nhưng mà rất ư là thú vị. Hồi trước đã đọc được ở Sơn Nam về các truyền thuyết của dân Nam Bộ chống Tây Sơn, giờ thì Hồ Biểu Chánh chứng thực về tinh thần này. Nhất là hiểu được khí khái Nam Bộ.

Người ta bảo dân Nam trung với nhà Nguyễn vì Nghĩa. Hơi nhầm, vì dân Nam Bộ tinh thần độc lập rất cao. Nếu vua mà không hợp ý thì họ cũng không theo, thà giữ cơ nghiệp tổ tiên không cho ai xâm phạm. Nhất là, không ai leo lên đầu họ được. Nguyễn Ánh một thời gian bị dân Nam Bộ đánh cho tơi bời vì thế.

Đọc thì cũng hiểu được tại sao Đỗ Thanh Nhơn được gọi là một trong "Gia Định tam hùng". Tuy có nhiều chi tiết khác lịch sử, nhưng đó là "ký ức dân gian".

Truyện viết vào năm 1954. Chứng thực thêm 1 điều nữa: Lịch sử không phải bị bóp méo vì quân Pháp chiếm VN rồi nhà Nguyễn bị ảnh hưởng lây. Lịch sử chỉ bị bóp méo dưới "triều đại" XHCN. Bây giờ "triều đại" lại đi đổ lỗi cho "hoàn cảnh lịch sử". =__= Ố zè.

Hồ Biểu Chánh viết truyện này năm 1954, đúng là có nhiều thứ để nói. Nêu cao tinh thần độc lập của Nam Bộ, nếu không theo vua thì cũng không để "quân Tây Sơn dày xéo cơ nghiệp tổ tiên", mà theo vua là chính vì tinh thần độc lập, an vui hạnh phúc của dân chứ không vì trung thành mù quáng.

Năm 1954, là năm đất nước bắt đầu chia đôi sau thất bại của quân Pháp.

Trong hồi ký của Tô Hải có 1 chi tiết rất đáng chú ý: Việt Minh đã đảo chính chính phủ Quân chủ lập hiến của Bảo Đại trong lúc "bình" chứ không phải chiếm chính phủ từ tay Nhật. Điều này có thể giải thích lý do mà sau này Pháp lập lại chính phủ VN do Bảo Đại làm quốc trưởng. Và Ngô Đình Diệm về nước vẫn phải o bế Bảo Đại. Bên cạnh tinh thần "tôn quân" (thật ra đã mờ nhạt lắm rồi), có thể vì chính phủ Bảo Đại thật ra mới là chính phủ chính thống.

Hồ Biểu Chánh nhắc đến tinh thần độc lập tự cường cho dân miền Nam vào đúng năm 1954, nhắc đi nhắc lại "quốc gia Gia Định", có thể chính vì "Nam Kỳ quốc" mà Pháp đặt ra sau 1946 mà ông làm cố vấn. Nhưng đó cũng là 1 thái độ. Cũng như người miền Bắc ồ ạt kéo vào Nam sau khi "giải phóng".

Lại nhớ có người nói "Lịch sử cận đại VN chìm trong sương mù".

Ai nói xạo cũng giỏi, nhất là "nói xạo chuyên nghiệp" như CS. =__=

Chỉ có thể nói là: Nam Bộ, sau khi "gia nhập XHCN", đã bị xóa trắng lịch sử.

Copyright © Trường An. All rights reserved.
www.000webhost.com