Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
PKL
Phan Kim Liên chi tiền thế kim sinh Trước đây dạo qua phim này vài lần mà cứ lướt qua […]
MM-LVD
Rất "lạ thường" là khá nhiều phần của sử VN chỉ có thể tìm được ở... ghi chép ngoại quốc. […]
Con trai Lê Quý Đôn
Đây là nhân vật hầu như ít ai để ý tới, trừ scandal liên quan đến người cha, nhưng là […]
Phương xa – 4
4. Bạch vân hoàn tụ tán, minh nguyệt lạc thùy gia? Mùa thu năm ấy, mưa dầm dề se sắt. […]
Hoàng Công Lý là ai?
Thì hẳn là ai ở SG cũng đã nghe qua câu chuyện: Hoàng Công Lý là cha vợ Minh Mạng, […]
Có gì để nói
Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter