Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
Kim chi ngọc diệp – 1.2
1.2   Khi về Phú Xuân, ta đã qua tuổi đôi mươi. Nhưng cha còn quá bận rộn để quan […]
Kim chi ngọc diệp – 1.1
1.1   Năm tháng trong ký ức của ta, là biển. Mẹ ta kể, ta sinh ra trên biển. Năm […]
.
Não tàn nhứt trong các thể loại não tàn là tưởng chỉ cần ngồi lên 1 cái ghế liền tưởng […]
Cảnh như thị, nhân như thị
Ngày cuối tiết Lập xuân năm Canh Tý. Đêm trước mây mù lạnh buốt, bỗng ngày lại sáng rực trời […]
131. Vô biên lạc diệp mai hoa kính
Vô biên lạc diệp mai hoa kính, bất tận khinh yên yểm trúc phi[1] (Lá rụng vô biên trên con […]
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter

Search