Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
Thi cử
Mấy hôm nay tự nhiên có nhiều người tìm đến bài "Con trai Lê Quý Đôn" quá, ờ thì mình […]
Đi qua Trung Quốc (3)
Bắc Kinh Vì chuyến đi này được lo từ A-Z, chỉ phè phỡn ăn chơi thôi nên chả có gì […]
Đi qua Trung Quốc (2)
Ghi chú lần 2: Mình mà kể chuyến đi này ở nơi công cộng chắc bị ném đá hơn cả […]
Đi qua Trung Quốc (1)
Vì chỉ ở TQ có mấy ngày, đi có 1 phần bé tí tẹo nên không giật tít "du lịch […]
Ảnh Beijing
Zì có bạn hỏi ảnh. Up ảnh lên FB thì tiện hơn mà... phiền. Thiệt ra mình hông có hứng […]
Có gì để nói
Nhu nhược ư thủy, thủy chi thắng cương More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter