Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
8.
Phú Xuân là trái tim của Đàng Trong, thì Thiên Mụ là linh khí của Phú Xuân. Mặc dù phải […]
7.
Hải khoát, thiên không, Vân cao, thuỷ dung. Thời hoa nhược cựu. Thế sự vô cùng.[1] Đất cực Nam của […]
6.
“Cửa xe đài án việc rồi, Màn trong giảng kể, sách ngoài dọn biên. Hơi đâu nông nổi chê khen, […]
5.
Ỷ bích nhân như túy Xuyên song đối nguyệt minh Càn khôn, xuân kỷ độ Hương quốc, dạ tam canh.[1] […]
4.
Nước non ngàn dặm ra đi Mối tình chi Mượn màu son phấn Dấu chân của người Việt trên đất […]
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter

Search