Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
3. Mang mang kim cổ hận
Mang mang kim cổ hận, tĩnh tại bất ngôn trung   Qua cơn mưa, bờ tre giậu trúc đón nắng […]
Chú thích
Thiệt ra đây là chiện hông cần chú thích nhưng lượn 1 hồi ngứa mắt thì phải đi chú thích […]
2. Nguyệt tà bán các
2. Nguyệt tà bán các, hà xứ hàn hương   Đêm ấy y gặp ác mộng. Tiếng chân rầm rập, […]
1. Khứ tuế kinh Nam
1. Khứ tuế kinh Nam mai tự tuyết   “Cậu có ý hỏi ngươi đã hiểu được huyền cơ chưa?” […]
Sơ khởi
Lười là không tốt, cho nên để bớt lười... Đang viết mà chưa nghĩ ra tên. *x100000 lần* Đây hông […]
Có gì để nói
Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter